Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://salusconstructiebureau.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Auteursrecht

  • De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Salus Constructiebureau en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Salus Constructiebureau daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van informatie

  • Salus Constructiebureau streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Salus Constructiebureau niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als constructief advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Salus Constructiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Externe websites

  • Deze website kan externe websites en/of bedrijven benoemen. Salus Constructiebureau is geen eigenaar van, heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Salus Constructiebureau aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Contact opnemen

  • Indien er foutieve of niet actuele informatie op de website staat, worden wij hier graag van op de hoogte gesteld. Dit kan via onze contactpagina of door te mailen naar info@salusconstructiebureau.nl.